Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Funkcjonariusze świdnickiej komendy oraz Straży Leśnej - Nadleśnictwo Świdnica organizują wspólne patrole. Zadaniem mundurowych jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem między innymi to nielegalna wycinka, kradzieże drewna, kłusownictwo i szkodnictwo leśne.

Świdniccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej monitorują lasy, aby te tereny nie były niszczone,  a wszystko to by chronić jego zasoby. Wspólne przedsięwzięcia  ukierunkowane są przede wszystkim  na wyeliminowanie procederu nielegalnej wycinki drewna, kłusownictwa, szkodnictwa leśnego, w tym zaśmiecania  terenów leśnych, a także działania zmierzające do ukrócenia „rajdów” pojazdami typu quady i crossy.

Podczas  wspólnych patroli mundurowi zwracają szczególną uwagę na osoby, które naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, czy też zatrzymują się na drogach publicznych i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w przypadku ujawniania takiego zagrożenia podejmują stanowcze działania.

Przypominamy, że na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika z zapisów wymienionej ustawy. Obowiązuje on cały rok i nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

Oficer Prasowy KPP Świdnica
mł. asp. Magdalena Ząbek