Wczoraj, tj 27 marca świdniccy policjanci przeprowadzili działania mające na celu kontrolę pojazdów przewożących paliwa oraz inne materiały pod kątem wymaganego numeru referencyjnego SENT oraz zgodności zgłoszonego towaru ze stanem faktycznym. Podczas prowadzonych kontroli sprawdzany był również stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny wykorzystywanych przez nich pojazdów.

Świdniccy policjanci prowadzą działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szerokim zakresie. Dotyczą one zarówno pieszych czy rowerzystów, ale i kierujących największymi pojazdami- samochodami ciężarowymi, poruszającymi się po  drogach naszego powoatu. Wszechstronne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa przejawia się także w niewynikających z bezpośredniego ruchu pojazdów, a z warunków przewozu towarów, kontrolach transportu drogowego oraz innych działaniach kontrolnych.

Głównym celem przeprowadzonych wczoraj  przez świdnickich  policjantów działań „ SENT"  była kontrola pojazdów przewożących paliwa, a także inne materiały pod kątem wymaganego numeru Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu. Numer ten wykorzystywany jest do monitorowania przewozu i obrotu towarów rozpoczynającego się i kończącego na terytorium Polski oraz poza jej terytorium, rozpoczynającego się i kończącego poza terytorium Polski, a także rozpoczynającego się poza terytorium Polski i kończącego na jej terytorium. Administratorem systemu SENT  jest Krajowa Administracja Skarbowa.

Obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT, a także jego uzupełnienia oraz aktualizacji mają  przedsiębiorcy dokonujący wysłania, odbioru lub przewozu tzw. towarów wrażliwych lub dokonujący obrotu paliwem opałowym. Przewoźnicy dodatkowo mają obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

W trakcie prowadzonych działań SENT funkcjonariusze kontrolowali także stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów.

mł. asp. Magdalena Ząbek

Oficer Prasowy KPP Świdnica