Wsparcie dla pokrzywdzonych przestępstwem: nowa ogólnopolska linia pomocy
W trosce o potrzebujących: wsparcie telefoniczne dostępne dla ofiar przestępstw 24/7. Nowy Sącz staje się miejscem, gdzie pomoc jest na wyciągnięcie ręki każdego dnia - dla ofiar przestępstw, świadków zdarzeń kryminalnych, osób doświadczających przemocy domowej oraz dzieci poszukujących oparcia.
  1. Numer telefonu +48 222 309 900 służący jako ogólnopolska linia wsparcia.
  2. Dostępność pomocy przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  3. Oferty wsparcia dla ofiar przestępstw, świadków, osób bliskich ofiar, doświadczających przemocy domowej oraz dzieci potrzebujących wsparcia.
  4. Finansowanie z Funduszu Sprawiedliwości przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
  5. Realizacja zadania przez Fundację IWO - Doradztwo Obywatelskie z Nowego Sącza, na podstawie umowy z Ministrem Sprawiedliwości.

W naszej społeczności, gdzie każdego dnia ludzie mogą spotkać się z różnorodnymi trudnościami, kluczowe jest, aby mieć pewność, że pomoc znajduje się zawsze na wyciągnięcie ręki. Z myślą o osobach pokrzywdzonych przestępstwem, ich rodzinach i bliskich, a także wszelkich świadkach zdarzeń kryminalnych, uruchomiona została ogólnopolska linia wsparcia, która dostępna jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu +48 222 309 900. Pomoc ta dedykowana jest również osobom doświadczającym przemocy domowej oraz dzieciom w potrzebie, którzy szukają wsparcia i zrozumienia.

Warto podkreślić, że inicjatywa ta osadzona jest na silnych fundamencie dobroczynności i troski społecznej, ponieważ finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, nad którymi pieczę sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Operacyjna realizacja tego zadania spoczywa na barkach Fundacji IWO - Doradztwo Obywatelskie z Nowego Sącza, co stanowi potwierdzenie zaangażowania lokalnych struktur w budowanie bezpieczniejszego i bardziej wspierającego środowiska dla każdego z nas.

Ta niezwykle ważna inicjatywa jest wynikiem długotrwałych wysiłków na rzecz zapewnienia ochrony i pomocy tym, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych. Poprzez udostępnienie tego wszechstronnego numeru wsparcia, tworzy się przestrzeń, w której każda potrzebująca osoba może znaleźć ukojenie, wsparcie i fachową pomoc, bez względu na rodzaj przeżywanego kryzysu.


Według informacji z: Powiat