15-lecie partnerstwa Powiatu Świdnickiego i Miasta Jičín
Powiat Świdnicki i Miasto Jičín świętują 15 lat partnerstwa, które przynosi korzyści obu stronom. Współpraca obejmuje dziedziny takie jak turystyka, kultura, sport i administracja, a także wspiera rozwój kontaktów między mieszkańcami.
  1. Uroczystość 15-lecia partnerstwa odbyła się 17 maja 2024 r.
  2. Podpisano Memorandum o Współpracy Partnerskiej.
  3. Wspólne projekty unijne wzmacniają relacje między regionami.
  4. Jičín obchodzi również 30-lecie partnerstwa z niemieckim miastem Erbach.

W miniony piątek, 17 maja 2024 roku, w Jičínie miała miejsce uroczystość upamiętniająca 15 lat współpracy partnerskiej między Powiatem Świdnickim a Miastem Jičín. Wydarzenie odbyło się w Sali Rajców na Zamku Wallensteinia, gdzie Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz oraz Burmistrz Jičína Jan Malý podpisali Memorandum o Współpracy Partnerskiej. Dokument ten potwierdza wolę obu stron do kontynuowania przyjacielskich relacji.

Warto podkreślić, że tegoroczna uroczystość zbiegła się z obchodami 30-lecia partnerstwa Jičína z niemieckim miastem Erbach. Podczas tej okazji burmistrzowie Jan Malý i Peter Traub również podpisali deklarację partnerską, wyrażając chęć dalszej współpracy.

Udział w wydarzeniu wzięli także Wicestarosta Zygmunt Worsa, Członek Zarządu Teresa Mazurek, Dyrektor Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Anna Borowska oraz Monika Pasternak-Domagała. Wspomniane osoby reprezentowały Powiat Świdnicki i miały okazję uczestniczyć w licznych atrakcjach przygotowanych z okazji jubileuszu.

Jubileuszowe obchody były wstępem do Dni Wallensteina, które co dwa lata przyciągają tłumy mieszkańców i turystów do Jičína. W przyszłym roku organizację tego wydarzenia przejmie Miasto Frýdland. Uroczystość rozpoczęła się od wjazdu hetmana wraz z wojskiem na rynek, gdzie zostali powitani przez władze Jičína oraz przedstawicieli samorządów z Czech i partnerów zagranicznych.

Współpraca Powiatu Świdnickiego z Miastem Jičín trwa od 2009 roku, kiedy to podpisano umowę partnerską w Jičínie, a rok później w Świdnicy. Partnerstwo obejmuje różnorodne dziedziny, takie jak turystyka, kultura, sport i administracja. Obie strony aktywnie wspierają rozwój turystyki w regionach oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami.

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy realizowane są liczne projekty unijne, które mają na celu integrację mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego. Wśród najważniejszych projektów można wymienić: „Wrota do Bajki!” (2009-2010), „Wallenstein rozwija kulturę czesko-polską” (2013-2015), „Poznaj kraj swoich przyjaciół” (2017-2018) oraz „Przy wspólnym stole rozwijamy partnerstwo” (2022).

W 2018 roku Miasto Jičín zostało uhonorowane Orłem Powiatu Świdnickiego za zaangażowanie na rzecz partnerstwa oraz budowanie przyjacielskich stosunków między Polską a Czechami. Współpraca z Jičínem przynosi liczne korzyści, a tegoroczny jubileusz jest doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i planowania przyszłych działań.


Na podstawie: Powiat Świdnicki