Remont mostu przy ul. Kopernika: zachowaj ostrożność
Prace remontowe na moście przy ulicy Kopernika trwają pełną parą. Mieszkańcy powinni być przygotowani na pewne utrudnienia, ale wszystko wskazuje na to, że inwestycja zakończy się zgodnie z planem na początku sierpnia.
  1. Ruch na moście jest możliwy przez cały czas trwania remontu.
  2. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność z powodu różnic wysokości na jezdni.
  3. Ograniczenie prędkości jest konieczne dla bezpieczeństwa.
  4. Prace odbywają się zarówno na jezdni, jak i pod mostem.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi remontu mostu przy ulicy Kopernika, informujemy, że prace trwają nieprzerwanie. Zastosowana technologia umożliwia przejazd pojazdom przez cały okres remontu, jednak kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność oraz stosować się do zastępczego oznakowania.

Jednym z głównych utrudnień jest ograniczenie prędkości. Podczas prac mogą wystąpić różnice wysokości na jezdni, co jest związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych. Do momentu ułożenia ostatniej warstwy nawierzchni, różnice te będą odczuwalne. Wykonawca został zobowiązany do wyprofilowania najazdu na progu asfaltem na zimno, jednak różnica wysokości nie zostanie w pełni zniwelowana, co wymaga od kierowców zachowania szczególnej ostrożności.

Warto zauważyć, że prace budowlane obejmują zarówno roboty drogowe na jezdni, jak i prace mostowe, które w dużej mierze odbywają się pod mostem. Roboty te są realizowane zgodnie z umową, a ich zakończenie planowane jest na początek sierpnia. Termin ten został ustalony przez doświadczonego inspektora nadzoru oraz projektanta, który uwzględnił ewentualne przestoje związane z problemami technicznymi oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Podsumowując, choć prace na moście przy ulicy Kopernika mogą powodować pewne niedogodności, wszystko wskazuje na to, że inwestycja zakończy się zgodnie z planem, przynosząc korzyści zarówno kierowcom, jak i pieszym. Zachowanie ostrożności i dostosowanie się do tymczasowego oznakowania jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.


Na podstawie: Urząd Miejski w Świdnicy