Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Audyt podatkowy jest uznawany za kompleksową usługę mającą na celu weryfikację ewidencji podatkowej zgodnie z prawem. Audyt podatkowy jest unikatową usługą, która kompleksowo bada prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu zdiagnozowania, ograniczenia, czy też wyeliminowania nieprawidłowości. Niewychwycenie nieprawidłowości może prowadzić do poważnego, potencjalnego ryzyka podatkowego. Stosowanie audytu podatkowego ma na celu sprawdzenie legalności i prawidłowości rozliczeń danego podmiotu, a także ewentualne prowadzenie zmian, korekt deklaracji, które mogą wpłynąć na uniknięcie nieprawidłowości w czasie. Audyt podatkowy obejmuje badania, które przeprowadzane są w oparciu o dokumenty, a także zdarzenia mogące wpływać na zakres obowiązków podatkowych. Przeprowadzenie badań w danym podmiocie polega także na analizie wszystkich dostępnych dokumentów, szczególnie faktur, umów handlowych, rejestrów, ewidencji oraz ksiąg podatkowych. Audyty przeprowadzane są przez biegłych rewidentów, którzy dzięki swoim własnym chęcią, mogą uczęszczać na szkolenia audytu podatkowego, aby podwyższać swoje kwalifikacje.

Audyt podatkowy

Etapy przeprowadzania audytu podatkowego

Przeprowadzenie audytu finansowego jest czynnością, która wymaga odpowiedniej kolejności działań. Gdy napłynie odpowiednie zlecenie Kontrahenta zainteresowanego usługami, w pierwszej kolejności należy sporządzić stosowną umowę między Kontrahentem, a firmą wykonującą usługi na podstawie przedstawionych przez Kontrahenta dokumentów. Następnie do przeprowadzenia audytu, powołuje się zespół wyspecjalizowanych osób. Podczas przeprowadzania audytu podatkowego należy wykonać szczegółową weryfikację oraz wykonać szczegółowe badania w zakresie materiałów źródłowych i innych mających znaczenie dla Kontrahenta. Należy wykonać pełnej obiektywnej oraz niezależnej opinii przeprowadzonych badań, aby móc wskazać Kontrahentowi dalszy kierunek polityki podatkowej firmy. Końcowym etapem jest sporządzenie opinii i raportu z przeprowadzonego audytu podatkowego. Wyniki audytu sporządzane są w sposób szczegółowy. Muszą one obejmować podsumowujące ustalenia wynikające z przeprowadzonego audytu finansowego, opis ewentualnych nieprawidłowości oraz korekty dokumentacji. Trzeba pamiętać, że wyniki przeprowadzanych badań muszą być konieczne objęte tajemnicą zawodową doradcy podatkowego.

Korzyści wynikające z audytu podatkowego

Przeprowadzanie audytu podatkowego w danej jednostce przynosi wiele korzyści. Uniknięcie odpowiedzialności podatkowej oraz karnej poprzez przedwczesne i legalne usunięcie błędów. Zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego Kontrahenta oraz wyjaśnienia wszystkich możliwych wątpliwości związanych z rozliczeniami podatkowymi, uważane są także za bardzo ważne korzyści.

Audyt podatkowy: szkolenie

Z powodu bogatego doświadczenia w branży finansowej z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości, przeprowadzane są różnego rodzaje szkolenia audytu podatkowego oraz kursy dla wszystkich, chcących podnieść swoje kwalifikacje. Szkolenia z zakresu audytu podatkowego skierowane są dla pracowników, kadr zarządzających oraz Rad Nadzorczych, których zakres wszystkich świadczeń obejmuje podatki i rachunkowość. Celem takich szkoleń jest wyszkolenie w pełni kompetentnych pracowników, zdolnych do przeprowadzenia wewnętrznych audytów podatkowych. Szkolenia z tego zakresu, mają także na celu przeprowadzanie badania audytowego od identyfikacji ryzyka podatkowego, poprzez sporządzenia protokołów, kończąc na przekazywaniu potencjalnych rozwiązań podatkowych.