Miliony na renowację świdnickich zabytków zatwierdzone przez Radę Miejską
Miasto przeznaczyło 2,7 mln zł na ratowanie zabytków, wspierając wspólnoty mieszkaniowe, parafie i inne instytucje w ich staraniach o zachowanie historycznych budynków. Decyzja, podjęta jednogłośnie przez Radę Miejską, obejmuje wsparcie dla 21 projektów.
  1. Przeznaczenie 2,7 mln zł na prace przy zabytkach.
  2. Wsparcie 21 projektów z 102 złożonych wniosków.
  3. Beneficjentami są wspólnoty mieszkaniowe i parafie.
  4. Od 2014 roku przyznano ponad 17 mln zł na podobne cele.

Świdnica kontynuuje swoje zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego, przeznaczając w tym roku 2 miliony 700 tysięcy złotych na remonty zabytków. Środki te zostaną wykorzystane na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane. Decyzja o udzieleniu dotacji zapadła jednogłośnie podczas sesji Rady Miejskiej we wtorek, 28 maja.

W ramach tegorocznych dotacji, miasto wsparło 21 projektów wybranych spośród 102 złożonych wniosków. Łączna kwota, o którą ubiegali się wnioskodawcy, wynosiła 25 499 471,91 zł. Ostateczny wybór zadań opierał się na wartościach historycznych, naukowych i artystycznych zabytków, ich stanie technicznym oraz publicznej dostępności.

„Większość beneficjentów to wspólnoty mieszkaniowe, którym trudno byłoby bez wsparcia podołać trudnym i wymagającym remontom, prowadzonym pod nadzorem konserwatora zabytków. Niestety, nie uda się na pewno zrealizować jednocześnie wszystkich złożonych wniosków, choć znaczna ich większość jest w pełni zasadna. Przy wyborze braliśmy pod uwagę także elementy, które ratują zabytkową substancję obiektu, czyli przede wszystkim dachy” – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Szesnaście wspólnot mieszkaniowych otrzymało wsparcie w łącznej wysokości 2 251 700 zł. Wśród beneficjentów są wspólnoty przy ulicach: Długa 5, Kotlarska 1, 10, 29, Komunardów 9 i 11, Kraszowicka 41, Łukowa 14, 1 Maja 25, Kazimierza Pułaskiego 17 i 30, Sikorskiego 21, Wałbrzyska 4, Westerplatte 12 i Wyspiańskiego 13. Ponadto, współwłaściciele willi przy ulicy Sportowej 3 i Sprzymierzeńców 9 otrzymali 185 000 zł na prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachach.

Wsparcie otrzymały również trzy parafie: ewangelicko-augsburska p.w. Świętej Trójcy w Świdnicy (47 900 zł na prace konserwatorskie przy elementach dekoracyjnych na parapetach empor), prawosławna p.w. św. Mikołaja (178 000 zł na remont dachu cerkwi) oraz rzymsko-katolicka św. Stanisława i św. Wacława (37 000 zł na kontynuację prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym).

Od 2014 roku miasto przyznało ponad 17 milionów złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Dzięki tym funduszom, wiele historycznych budynków zostało uratowanych przed dalszym niszczeniem, zachowując swój unikalny charakter i znaczenie dla lokalnej społeczności.


Na podst. Urząd Miejski