Piotr Snopczyński wyróżniony tytułem Zasłużonego dla Miasta Świdnicy
Piotr Snopczyński, znany alpinista i himalaista, został uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Miasta Świdnicy. Jego zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz pasja do gór sprawiły, że zdobył uznanie wielu mieszkańców. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, Snopczyński odebrał to zasłużone wyróżnienie.
  1. Piotr Snopczyński – pasjonat gór i społecznik.
  2. Organizator Dni Gór i licznych wypraw.
  3. Wieloletnia współpraca z GOPR.
  4. Uhonorowany licznymi odznaczeniami i nagrodami.

Piotr Snopczyński, który urodził się w Świdnicy, to osoba wyjątkowo zasłużona dla naszego miasta. Jego działalność jako alpinisty, himalaisty oraz społecznego działacza znacząco wpłynęła na lokalną społeczność. W ciągu 25 lat zorganizował wiele wydarzeń, takich jak Dni Gór, które przyciągały uwagę mieszkańców i edukowały młodzież.

Jako nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, Snopczyński nie tylko dbał o rozwój fizyczny swoich uczniów, ale również promował wartości takie jak współpraca i integracja. Organizował zimowiska i wycieczki w góry, gdzie uczył młodzież jazdy na nartach i pływania. Jego zaangażowanie przynosiło efekty w postaci wysokich wyników sportowych jego wychowanków.

W połowie lat siedemdziesiątych Snopczyński rozpoczął współpracę z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR), która trwa już 47 lat. Jako ratownik i szkoleniowiec, szkolił nie tylko ratowników górskich, ale także strażaków, wojsko i straż graniczną. Jego wiedza i doświadczenie były nieocenione w zakresie wspinaczki skalnej, jaskiniowej oraz ratownictwa z powietrza.

Piotr Snopczyński uczestniczył w licznych wyprawach górskich, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspinał się w Sokolikach, Tatrach, Kaukazie, Alpach, Himalajach i Karakorum, biorąc udział w 25 wielkich wyprawach. Jego pasja do gór była nie tylko aktywnością fizyczną, ale także artystyczną – rejestrował piękno gór na fotografiach i filmach, które były prezentowane na festiwalach oraz w programach telewizyjnych.

Za swoje osiągnięcia Snopczyński otrzymał liczne odznaczenia i nagrody, w tym Złotą Odznakę GOPR oraz Złoty Krzyż Zasługi. W 2021 roku, na 25-lecie polskiego himalaizmu, otrzymał Nagrodę Taternika im. Jerzego Kukuczki za zdobycie K2 północnym filarem w 1996 roku. Jego wkład w rozwój alpinizmu i współpraca z GOPR zostały również docenione w „Wielkiej Encyklopedii Gór i Alpinizmu”.

Piotr Snopczyński jest również aktywnym członkiem lokalnej społeczności. Współpracował z różnymi instytucjami i organizacjami, promując nasze miasto na licznych festiwalach i przeglądach filmów górskich. Jego działalność i pasja do gór przyczyniły się do popularyzacji kultury fizycznej i geograficznej wśród mieszkańców.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, Snopczyński odebrał tytuł Zasłużonego dla Miasta Świdnicy, co jest dowodem uznania dla jego wieloletniej pracy i zaangażowania. Jego historia inspiruje i pokazuje, jak pasja i determinacja mogą wpłynąć na życie lokalnej społeczności.


Źródło: UM Świdnica