Nowości wydawnicze dla przedszkoli i bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Powiat Świdnicki kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Dzięki "Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", szkoły z regionu otrzymały znaczące wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek.
  1. Wsparcie finansowe dla szkół w Powiecie Świdnickim
  2. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
  3. Zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do bibliotek
  4. Realizacja działań wspierających rozwój czytelnictwa

Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne poprzez promowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Program zakłada finansowanie z budżetu państwa, co stanowi istotny element w procesie edukacyjnym młodych mieszkańców.

Jednym z głównych priorytetów jest „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. W ramach tego priorytetu, wsparcie finansowe jest przeznaczone na zakup książek będących nowościami czytelniczymi oraz nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Dodatkowo, program wspiera realizację działań promujących czytelnictwo.

W 2024 roku wsparcie finansowe zostało udzielone kilku szkołom w powiecie. Wśród beneficjentów znalazły się Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Świdnicy (w Zespole Szkół Nr 1 w Świdnicy), która otrzymała 15 000,00 zł, z czego wkład własny wyniósł 3 000,00 zł. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Świdnicy (w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy) otrzymała 5 000,00 zł, z czego wkład własny wyniósł 1 000,00 zł.

Inne szkoły, które skorzystały z programu, to Branżowa Szkoła I stopnia w Strzegomiu (w Zespole Szkół w Strzegomiu), V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Świdnicy (w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy) oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Świebodzicach (w Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach). Każda z tych placówek otrzymała odpowiednio 5 000,00 zł oraz 3 750,00 zł, z wkładem własnym wynoszącym 1 000,00 zł i 750,00 zł.

Ogółem, łączna kwota wsparcia finansowego dla szkół w Powiecie Świdnickim wyniosła 33 750,00 zł, przy wkładzie własnym 6 750,00 zł. Takie wsparcie pozwala na realizowanie ambitnych planów i projektów, które mają na celu rozwój czytelnictwa wśród młodych mieszkańców powiatu.

Wsparcie finansowe z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." jest kluczowe dla rozwijania pasji do czytania wśród dzieci i młodzieży, co przekłada się na ich rozwój intelektualny i kulturalny. Warto podkreślić, że inwestowanie w edukację jest inwestowaniem w przyszłość naszej społeczności.


Powiat