W czwartek, 12 września, na zielonych terenach rekreacyjnych, odbyły się obchody 50 lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie. Na uroczystości przybyli samorządowcy powiatowi i gminni, przedstawiciele duchowieństwa i służb mundurowych, delegacje z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, przyjaciele placówki ze szkół, stowarzyszeń, firm prywatnych oraz pensjonariusze placówki i ich rodziny.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej celebrowanej przez Biskupa Świdnickiego księdza prof. Ignacego Deca. Po mszy odsłonięto i poświęcono pamiątkową, jubileuszową tablicę upamiętniającą 50 lecie ośrodka.

Kolejnym punktem obchodów było przemówienie Dyrektor DPS-u Darii Kurek, która w kilku zdaniach przypomniała historię placówki oraz podziękowała wszystkim poprzednim dyrektorom i pracownikom ośrodka.

Aktywny udział w obchodach 50 lecia mieli także mieszkańcy Domu, którzy w krótkim przedstawieniu przedstawili problem niepełnosprawności i pragnienia akceptacji społecznej. Oficjalna część obchodów zakończyła się złożeniem życzeń i prezentów od licznie przybyłych gości. Powiat Świdnicki na obchodach reprezentowali Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Alicja Synowska – Członek Zarządu Powiatu oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Krystian Ulbin.

Na koniec, na wszystkich przybyłych czekał urodzinowy tort oraz drobny poczęstunek.