Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Szukasz stabilnej i ciekawej pracy z atrakcyjnym wynagrodzeniem, dzięki której będziesz stale podnosić swoje kwalifikacji i nieustannie się rozwijać? Nie czekaj i złóż wymagane dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Nabór do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy prowadzony jest cały rok. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą nieść pomoc innym, mają nieposzlakowaną opinię i angażują się w pełni w realizację zadań oraz powierzonych obowiązków. Ten zawód nie tylko pozwoli Ci na realizację planów i marzeń, ale również zapewni stabilizację finansową i stały rozwój zawodowy.

Z nami nie będziesz się nudzić.

Różnorodność pracy w wydziałach (prewencji, ruchu drogowego, kryminalnym, dochodzeniowo-śledczym, przestępstw gospodarczych,),  na stanowiskach umożliwiających rozkwit indywidualnych predyspozycji. Zapewniamy służbę obfitującą w wiele wyzwań, dla osób pełnych empatii i jednocześnie zdecydowanych, którzy z pasją będą wypełniać słowa roty ślubowania stanowiącej policyjne credo.

Praca w cywilu nie zapewni Ci tylu możliwości zdobywania wiedzy i doświadczenia, a także odbycia wielu szkoleń we wszystkich obszarach działania.
Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, kreatywną i potrafisz pracować w zespole to już dziś wypełnij niezbędne dokumenty i złóż w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Wstępując w nasze szeregi na początku otrzymasz wynagrodzenie w kwocie blisko 4 tysięcy złotych netto.

Wszystkich, którzy chcą się sprawdzić i czują, że Policja to jest właściwe dla nich miejsce- zapraszamy w nasze szeregi.

Przypominamy, że służbę w szeregach Policji może pełnić osoba:

  • posiadająca polskie obywatelstwo,
  • posiadająca nieposzlakowaną opinię,
  • nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca z pełni praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej są prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami na terenie naszego państwa wirusem SARS-CoV-2. Osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami telefonów 47 87 55 203 lub 47 87 55 339