Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy apelują do mieszkańców o sprawdzenie instalacji wentylacyjnej i przegląd kominów oraz ostrzegają przed zabójczym działaniem czadu. Silny wiatr, brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, niesprawne piece opałowe, czy piecyki gazowe, często powodują poważne w skutkach zatrucia tlenkiem węgla. Nie dopuśćmy, aby z powodu naszego zaniedbania czy lekkomyślności doszło do tragedii.

Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo.

Policjancji świdnickiej komendy apelują o dokonanie przeglądów szczelności zamontowanych w mieszkaniach instalacji grzewczych  i kominów. Nie należy zatykać kratek wentylacyjnych, w celu zaoszczędzenia ciepła.Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność urządzeń grzewczych i przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Tlenek węgla jest bezwonnym i bezbarwnym gazem, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
 

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

  • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,

  • przeprowadzać regularne kontrole techniczne piecyków, kuchenek gazowych; sprawdzać szczelność i systematycznie czyścić przewody kominowe,

  • wszelkie prace naprawcze, przeróbki, modernizacje i prace konserwacyjne przy urządzeniach na paliwo stałe, ciekłe i gazowe zleć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje,

  • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

  • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,

  • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie rozszczelnienie okien.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

  • Nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem, w takiej sytuacji:
  • natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy,
  • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej, zapewniając jej dopływ świeżego czystego powietrza i jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy,
  • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP) lub zasięgnąć porady lekarskiej.

PAMIĘTAJMY!
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze życie oraz życie naszych bliskich, a czasami wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Oficer Prasowy KPP Świdnica
mł. asp. Magdalena Ząbek